Δικηγορικό Γραφείο

Σοφία Λευθεριώτου & Συνεργάτες

Τηλ. Επικοινωνίας

+30 2105059793 / +30 6937121155

Εταιρείες (Συστάσεις, λύσεις, τροποποιήσεις προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, παραστάσεις σε Γενικές Συνελεύσεις και σύνταξη πρακτικών, αυξήσεις/μειώσεις κεφαλαίων και ειδικά ζητήματα αυτών, κήρυξη άκυρων γενικών συνελεύσεων, άσκηση εταιρικών αγωγών, αντικατάσταση ΔΣ, ζητήματα εκκαθάρισης εταιρειών, νομική υποστήριξη και ενημέρωση σχετικά με το νέο τρόπο σύστασης εταιρειών – Υπηρεσίες μιας στάσης)

Εμπορικές Συμβάσεις, Επίλυση εμπορικών Διαφορών (συμβάσεις πρακτορείας, δικαιόχρησης, αντιπροσωπείας, παροχής υπηρεσιών και πώλησης αγαθών γενικοί όροι συναλλαγών, δικαστική εκπροσώπηση σε εμπορικές υποθέσεις, διαιτησία)

Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησίαΕμπορικά σήματα (Κατάθεση, κατοχύρωση σήματος, εκπροσώπηση ενώπιον της επιτροπής σημάτων αλλά και ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου), Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, DomainName, Συμβάσεις βιομηχανικής ιδιοκτησίας)