Δικηγορικό Γραφείο

Σοφία Λευθεριώτου & Συνεργάτες

Τηλ. Επικοινωνίας

+30 2105059793 / +30 6937121155

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (σύνταξη αιτήσεων για υπαγωγή στον ν.3869/10, εκπροσώπηση στην απαιτούμενη σύμφωνα με τον ν.4161/13 προσωρινή διαταγή που ενσωματώνεται στην αίτηση, εκπροσώπηση στο Ειρηνοδικείο για την εκδίκαση της υπόθεσης, εξωδικαστική επίλυση διαφορών)

Ακίνητα (Έλεγχοι τίτλων, μεταβιβάσεις ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία, παράσταση σε συμβόλαια, διεκδικητικές αγωγές, αγωγές νομής, ασφαλιστικά μέτρα νομής, εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης, εγγραφή υποθηκών, αγωγές διανομής ακινήτων, αγωγές για παράβαση του κανονισμού της πολυκατοικίας, αγωγές για την καταβολή των κοινοχρήστων δαπανών.)

Οικογενειακό Δίκαιο (Ασφαλιστικά μέτρα επιμέλειας, διατροφής, μετοίκησης, τακτικές αγωγές επιμέλειας, διατροφής. Διαζύγια με αντιδικία, λόγω διετούς διάστασης, συναινετικά. Αγωγή για την διεκδίκηση των αποκτημάτων κατά τη διάρκεια του γάμου, αγωγές αναγνώρισης ή προσβολής πατρότητας,κλπ)

Κληρονομικό Δίκαιο (Ενημέρωση για σύνταξη διαθηκών, δημοσίευση διαθηκών, έκδοση κληρονομητηρίου, σύνταξη αποδοχής κληρονομίας, υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομίας, αγωγές προσβολής για ακύρωση διαθηκών, διεκδίκηση νόμιμης μοίρας από τον κληρονόμο που την στερήθηκε, αγωγές διανομής κληρονομιαίας περιουσίας κλπ)

Μισθωτικές υποθέσεις (Κατάρτιση μισθωτηρίων, αγωγές εξώσεων, αγωγές καταβολής μισθωμάτων, αγωγές αναπροσαρμογής μισθώματος, διαταγές απόδοσης χρήσης μισθίου κλπ)

Απαλλοτριώσεις (Αίτηση για ορισμό προσωρινής τιμής μονάδος, οριστικής τιμής μονάδος, αναγνώρισης δικαιούχων, αποβολής κατέχοντος τμήμα που απαλλοτριώθηκε κλπ)

Διαταγές πληρωμής (Έκδοση διαταγών πληρωμής, ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής, διαδικασία εκτέλεσης διαταγών πληρωμής, κατασχέσεις, αναγκαστικοί πλειστηριασμοί, ανακοπές κατά της εκτέλεσης).

Διαφορές από αυτοκινητιστικά ατυχήματα (Αγωγές αποζημίωσης σε περίπτωση υλικών ζημιών, σε περίπτωση τραυματισμού και σε περίπτωση θανάτου κατά ιδιωτών, ασφαλιστικών εταιρειών και Επικουρικού Κεφαλαίου)

Κτηματολόγιο (διόρθωση προδήλων σφαλμάτων, αίτηση διόρθωσης ανακριβούς εγγραφής, Αντιρρήσεις κατά της άρνησης του προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου να προβεί σε καταχώριση , Διόρθωση πρώτης εγγραφής λόγω προσβολής κληρονομικού δικαιώματος κλπ)

Προστασία Καταναλωτή (εξωδικαστική επίλυση υποθέσεων, αγωγές αποζημίωσης, παράλειψης αθέμιτης τακτικής κλπ)